SC Petition vs Marcos Burial

Filed by Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) and Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Amnestiya (SELDA)

View petition here: https://www.karapatan.org/files/Petion%20for%20Certiorari%20-%20Ocampo%20vs%20Enriquez%20%20.pdf 

View Press Release here: 

Filed by Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) and Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Amnestiya (SELDA)

View petition here: https://www.karapatan.org/files/Petion%20for%20Certiorari%20-%20Ocampo%20vs%20Enriquez%20%20.pdf 

View Press Release here: 

https://www.karapatan.org/Martial+Law+victims+to+SC%3A+Stop+Marcos+burial+at+LNMB