Member Organizations

 • Task Force Detainees of the Philippines-KARAPATAN (TFDP-KARAPATAN)
 • Samahan ng mga Ex-Detainee Laban sa Detensyon (SELDA – Society of Ex-Detainees for Liberation from Detention and for Amnesty)
 • Kapisanan para sa Pagpapalaya ng mga Bilanggong Pulitikal sa Pilipinas (KAPATID – Association for the Release of Political Prisoners in the Philippines)
 • Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP)
 • Pamilya ng mga Desaparecidos para sa Hustisya (DESAPARECIDOS – Families of Desaparecidos for Justice)
  • Task Force Detainees of the Philippines-KARAPATAN (TFDP-KARAPATAN)
  • Samahan ng mga Ex-Detainee Laban sa Detensyon (SELDA – Society of Ex-Detainees for Liberation from Detention and for Amnesty)
  • Kapisanan para sa Pagpapalaya ng mga Bilanggong Pulitikal sa Pilipinas (KAPATID – Association for the Release of Political Prisoners in the Philippines)
  • Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP)
  • Pamilya ng mga Desaparecidos para sa Hustisya (DESAPARECIDOS – Families of Desaparecidos for Justice)
  • Citizen’s Council for Justice and Peace (CCJP)
  • Public Interest Law Center (PILC)
  • Health Alliance for Democracy-Health and People’s Rights Committee (HEAD-HPR)
  • Migrante-HR (International Alliance of Migrant Filipino Workers-Human Rights Desk)
  • Assembly of Concerned Citizens of Central Luzon in Manila (ACCLAIM)
  • Association of Concerned Citizens of Aurora Province in Metro Manila (ACCAP)
  • Alyansa ng Mamamayan para sa Makataong Karapatan (ALMMA – People’s Alliance for Human Rights)
  • Kilusang Magbubukid ng Pilipinas-Kilusang Enero 22 (KMP- KE22 – Peasant Movement of the Philippines- January 22 Movement in Memory of the 1987 Massacre of Peasants on Mendiola Bridge)
  • GABRIELA Commission for Women’s Political Rights (National Women’s Alliance-CWPR)
  • People’s Action for the Protection and Promotion of Human Rights-Far South Mindanao (PACT-PPHR Far South Mindanao)
  • Cordillera Human Rights Committee (CHRC)
   Cordillera Resource Center for Indigenous people’s Rights (CRC-IPR)
  • Tongtongan Ti Umili (People’s Organization in Cordillera Region)
  • Montañosa People’s Peace Movement (MPPM)
  • Cordillera People’s Alliance (CPA)
  • Abra Human Rights Advocates Group (AHRAG)
  • Cordillera Ecumenical Movement for Action and Transformation (CEMAT)
  • HEALTH-Bicol
   Justice and Peace Action Group (JPAG)
  • Bicol Alliance of Human Rights Advocates
  • Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB – Peasant Movement of Bicol Region)
  • Samahan Han Gudti Nga Parag Uma – Sinirangan Bisayas (SAGUPA – Eastern Visayas Peasant Organization)
  • Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates (NNAHRA)
  • Human Rights Alliance of Negros (HRAN)
  • Panay Alliance Of Human Rights Advocates (PAHRA)
  • Kahugpungan sa mga Timog Mindanao (KATIG-Southern Mindanao Support Group)
  • Promotion of Church People’s Response-Mindanao (PCPR- Mindanao)
  • Olongapo-Zambales Human Rights Alliance (OZAHRA)
  • Ecumenical Forum for Church Response (EFCR-Mindanao)
  • Lupon ng Karapatang Pangmaralita (Urban Poor Human Rights Board)
  • Tunay na Alyansa ng Bayan Alay sa Katutubo (Genuine Alliance for Indigenous Peoples)
  • Leyte-Samar Concerns (LSC)
   Northern Luzon Human Rights Organization (NLHRO)