MAALAB NA PAGPUPUGAY KAY DORIS CUARIO

MAALAB NA PAGPUPUGAY KAY DORIS CUARIO, 
PANGKALAHATANG KALIHIM NG KARAPATAN-TIMOG KATAGALUGAN
24 Hunyo, 2016

MAALAB NA PAGPUPUGAY KAY DORIS CUARIO, 
PANGKALAHATANG KALIHIM NG KARAPATAN-TIMOG KATAGALUGAN
24 Hunyo, 2016
Maalab na pagpupugay ang Karapatan, ang mga organisasyon at tsapter sa ilalim nito sa buong kapuluan, kay Doris Cuario, Pangkalahatang Kalihim ng Karapatan – Timog Katagalugan. Ipinapaabot din namin ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at kasama ni Doris sa kanyang pagpanaw nitong Hunyo 23, 2016.
 
 
 
Ang kanyang pagtataguyod sa karapatang pantao at paglilingkod sa sambayanan ay di matatawaran.  Nagsimulang maging human rights worker ng Karapatan si Doris noong panahon ng malagim na pananalasa ng militar sa Timog Katagalugan sa pamumuno ng berdugong si Heneral Jovito Palparan, Jr.  Siya ang hinirang na Pangkalahatang Kalihim ng Karapatan kapalit ng pinatay na si Eden Marcellana noong 2003. Buong giting at husay niyang pinamunuan ang Karapatan-Timog Katagalugan sa mga panahong iyon sa kabila ng kanyang karamdaman.  Nagpahinga saglit noong 2006, sa payo ng mga kasama, di lamang dahil sa kanyang karamdaman kundi dahil sa mga pagbabanta ni Palparan sa kanyang buhay. 
Ngunit sadyang hindi niya maiwan ang napamahal na sa kanyang gawain at masang pinaglilingkuran. Noong 2007, bumalik siya sa Karapatan at tumulong sa paghahanda ng ihahaing kaso sa United Nations kaugnay ng pagpaslang kay Eden Marcellana at lider-magsasaka Eddie Gumanoy.  Pinamunuan din niya noon ang tatlong-daang- kataong Mercy Mission sa Quezon, pagkatapos ng isang linggong operasyong militar na nagdulot ng ligalig at pinsala sa mga sibilyan. Buong tapang at tatag niyang iginiit sa mga opisyal ng militar ang pagsasagawa ng Mission, para magdala ng kinakailangang pagkain, gamut at iba pang tulong sa mga apektadong mamamayan ng Quezon, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal at pagbabanta sa kanila na pumasok  sa lugar. Noong 2008, sinampahan ng Armed Forces of the Philippines ng mga gawa-gawang kaso si Doris at 71 na lider-masa ng Timog Katagulan, kasabay ng pangangailangan muli siyang magpagamot, kaya napilitang pansamantalang lumiban si Doris sa mga gawain sa Karapatan.  
Ngunit nanatili sa kanyang puso ang hangaring kumilos at maglingkod. Noong 2015, muling bumalik at kumilos nang buong panahon si Doris. Nanguna siya sa mga quick reaction at search mission para matulungan ang mga dinukot o iligal na inaresto, at mga sapilitang lumikas sa mga komunidad dahil sa operasyong militar. Sa mga isinagawang Lakbayan ng Timog Katagalugan, tulad noong bumisita ang Santo Papa, rali laban sa APEC at Manilakbayan ng Mindanao, at iba pang mga pagkilos, gumampan siya ng gawain di lamang bilang paralegal ng Karapatan kundi bilang lider-masa. Nanguna rin siya sa mga pagkilos para ituloy ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines at pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal. Matalas na tinuligsa ng Karapatan-Timog Katagalugan ang rehimeng US-Aquino sa matinding paglabag nito sa karapatang pantao, kabilang na ang inhustisya ng rehimen sa mga bilanggong pulitikal katulad ng yumaong NDFP peace consultant Eduardo Serrano. 
Nagpupugay kami kay Doris – matapang, masipag, mahusay, matatag, walang pang-iimbot na naglingkod at nagmahal sa masa, huwarang kasama.Di matatawaran ang kanyang dedikasyon sa para sa pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Isang huwarang aktibista at rebolusyonaryo.
Doris, mananatiling buhay ang diwa ng rebolusyonaryong sigla at giting na iyong ipinamana sa amin para sa katuparan ng mithiing lumaya ang sambayanan.