Hundreds of Andrea Rosals should be immediately released from jail

Karapatan today called for the release of 536 more Andrea Rosals who are in jail because of false criminal charges. “The case of Andrea Rosal proves that political prisoners are illegally detained and should be immediately released because the charges filed against them are fabricated, backed up by “professional” witnesses hired and coddled by the State, and justified only through the use of “planted” evidence,” said Cristina Palabay, secretary general of Karapatan. 

Karapatan today called for the release of 536 more Andrea Rosals who are in jail because of false criminal charges. “The case of Andrea Rosal proves that political prisoners are illegally detained and should be immediately released because the charges filed against them are fabricated, backed up by “professional” witnesses hired and coddled by the State, and justified only through the use of “planted” evidence,” said Cristina Palabay, secretary general of Karapatan. 

As of June 30, 2015, Karapatan has documented 537 political prisoners in the country who are illegally detained by the BS Aquino government.

“The dismissal of the two trumped up charges against Rosal due to lack of evidence is a slap on the face of the BS Aquino government that has become addicted to fabrication of criminal charges against perceived enemies of the State,” added Palabay.   

Andrea Rosal was grabbed by State agents in March 2014 in Caloocan City, with Edward Lazanas, who was supposed to accompany her to the doctor for a prenatal check-up. Rosal was then 7-months pregnant. She eventually lost her child while in detention. 

The BS Aquino government and its armed forces used a certain Erwin Rosales as witness against Andrea. Rosales, in his affidavit, never even mentioned Rosal in his account. Rosales is the same witness used by the government in the case of security guard Rolly Panesa. 

“The same dirty legal tactic is employed by the government in the case of Edward Lazanas, Andrea’s companion, breastfeeding mother Miradel Torres, the 20 NDFP peace consultants who are covered and protected by the GPH-NDFP Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, and countless others who continue to suffer the inhuman jail condition for no acceptable reason. Many of them are elderly and ailing,” said Palabay. 

Karapatan reiterated its call to release all political prisoners, especially the ailing and elderly.

_______________________________________________

Pahayag ni Andrea Rosal
 
Magandang araw sa inyong lahat. Nagpapasalamat
ako sa lahat ng narito na nais marinig aking pahayag hinggil sa aking paglaya.
 
Nais kong ipaabot ang lubos kong pasasalamat
sa lahat ng mga sumuporta sa akin, lumahok sa mga pagkilos at nanawagan ng
aking paglaya. Nagpapasalamat ako sa aking pamilya, sa mga kaibigan, mga taga-suporta
mula sa iba’t ibang organisasyon at sektor, sa mga human rights advocates ng
KARAPATAN-National, SELDA at KARAPATAN-Southern Tagalog at sa aking mga abogado
na sila Atty. Esplana, Atty. Conti, Atty. Edre, Atty. Oliva, Atty. Villamayor,
Atty. Esho at sa lahat ng bumubuo ng National Union of Peoples’ Lawyers. Higit sa
lahat sa mga nakiramay at nakasama ko sa pagluluksa sa pinakamahirap na yugto
ng aking buhay nang mamatay ang aking anak. Dahil sa inyong pagdamay, nakayanan
ko ang lahat ng hirap na dinanas ko mula nang ako ay iligal na inaresto habang
nagbubuntis at ikinulong sa hindi makataong kalagayan sa kulungan. Naging
matatag ako at nakayanan ang lahat ng kahirapan sa loob ng piitan dahil sa inyong
pakikiisa sa akin at pagbibigay lakas sa aming mga bilanggong pulitikal.
 
Marami pang katulad ko na mga kababaihan
at mamamayan na araw-araw ay nilalabag ang karapatan at pinahihirapan sa iba’t
ibang anyo. Saksi ako sa paglabag sa karapatan ng mga magsasaka na tinulungan
ko noong ako ay organisador sa komunidad bilang aktibong myembro ng PUMALAG o Pagkakaisa
at Ugayan ng Magsasaka sa Lalawigan ng Laguna. Hindi ko malilimot ang pagtitiis
ng mga binilanggo dahil sa kanilang pampulitikang paniniwala. Habang ang mga
karaniwang tao ay ubos kayang nagpapakasakit sa trabaho araw-araw at nagtitiis
sa malalang trapiko na matagal ng hindi nasolusyunan. Nariyan ding mababalitaan
natin ang mga katutubo na pinapatay sa Mindanao. Tayo ay pinahihirapan sa araw-araw
na gusto nating mabuhay. Habang pinapaslang at pinipiit naman ang mga mamamayan
na wala namang inasam kung hindi ang mabuting buhay para sa ating bayan katulad
ng tatay ko.
 
Minamaliit ng iilang mayayaman at
naghahari sa ating lipunan ang kapasidad ng mamamayan na baguhin ang lipunan sa
pamamagitan ng pagpapatahimik sa kanila, pagkriminalisa at pagbilanggo sa
kanila. Ngunit napatunayan na hindi kami tuluyang napatahimik. Sa sama-samang
pagkilos, napagtatagumpayan ng mga mamamayan ang kanilang mga batayang
karapatan.
 
 
Kung nakukuha ng gobyerno na palayain ang
mga katulad nila Senator Enrile, hindi po ba makatarungan na palayain ang mga
kasama ko na bilanggong pulitikal? Mahigit 500 ang bilanggong pulitikal sa
bansa na nananatiling nakakulong dahil sa mga gawa-gawang kaso, 58 sa kanila ay
mula sa Timog Katagalugan gaya ko. Bakit hindi rin palayain sila Wilma Tiamzon,
Benito Tiamzon, Adelberto Silva, Sharon Cabusao, Ernesto Lorenzo at asawang
Joyce Latayan? Bakit hindi rin palayain si Edward Lanzanas na kasama kong
inaresto at nadamay sa gawa-gawang kaso sa akin? Bakit hindi rin palayain si
Miradel Torres na gaya ko ay inaresto at ikinulong habang nagbubuntis at ngayon
ay kasama ang anak na pinadede sa loob ng kulungan. Bakit hindi palayain si Eduardo
Serrano na 12 taon nang nagtitiis sa kulungan?
 
Sila ay katulad ko. Hindi sila kriminal.
Iligal silang inaresto dahil ang tingin ng gobyernong ito ay kriminal ang maglingkod
at magmahal sa bayan. Sana lahat ng mga korte ay maging bukas ang kanilang mga
mata para timbangin ang katotohanan at hindi tuluyang mabulag ng mga
makapangyarihan.
 

Nananawagan ako sa lahat ng mamamayan na
suportahan ang laban ng lahat ng bilanggong pulitikal sa buong bansa. Samahan
niyo po ako sa aking pagpapatuloy sa paglaban para sa hustisya. Samahan niyo po
kami sa patuloy na pakikibaka para sa tunay na demokrasya at tunay na kalayaan.
Palayain ang lahat na bilanggong pulitikal!